خط مشی

 • ما باید مدیریت استراتژی و راهبردی شرکت را به کلیه کارکنان خود الهام بخشیم .
 • ما باید با آموزش مداوم ، از بهبود مستمر کارکنان خود حمایت نموده و بهره وری و انگیزه آن ها را افزایش دهیم.
 • ما باید در مدیریت سیستم کیفیت ، با استقرار مدیریت سنجش داده ها و توسعه استراتژی های مبتنی بر خود ارزیابی ، با اتخاذ رویکرد بهبود مستمر ، تمام مراحل اجرایی در دستیابی به اهداف استراتژیک را قابل پایش و اندازه گیری نماییم .
 • ما باید ثبات بهره وری ، کارایی و سود آوری سیستم ، سهم بازار و نیز قدرت رقابت خود را با استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک ،  تضمین نموده  و تا حد امکان افزایش دهیم.
 • ما باید مطابق با قوانین مصوب اولیه و ثانویه مدیریت سیستم کیفیت ، شرایط سیستماتیک خود را اجرا نماییم .
 • ما باید مطالعاتی را در خصوص توسعه آگاهی از کیفیت تامین کنندگان خود ، انجام دهیم.
 • ما باید مطابق با ضوابط مدیریت سیستم کیفیت ، نیازها و انتظارات مشتریان و تامین کنندگان را برآورده نماییم.
 • ما باید با استفاده از تکنیک های توسعه محصولات خود ، راه حل های خلاقانه ای برای تولید و تامین پلاستیک های مهندسی در جهان ارائه نماییم.
 • ما باید جهت افزایش رضایت مشتریان خود ، با استفاده از بهبود مهارت های خلاقیت و چابکی ، همراه با حضور در بازار های بین المللی ، کوشش نماییم.
 • ما نباید به تعادل زیست محیطی صدمه بزنیم و این را اطمینان می دهیم که با تمام فعالیت های خود ، از آلودگی محیط زیست جلوگیری نماییم .
 • ما باید در تولید و مطالعات مرتبط با توسعه محصولات جدید ، اثرات تخریبی محیط زیست را کاملا در نظر بگیریم .
 • ما باید جهت افزایش شعور و آگاهی های زیست محیطی مشتریان خود مطالعه و فعالیت نماییم .
 • ما باید جهت کاهش ضایعات در تولید و استفاده مجدد از آنها ، بازیافت محصولات و معدوم نمودن ضایعات غیرقابل بازیابی با روش های مناسب ، در هر زمان ممکن تلاش و کوشش نماییم .
 • ما باید مواد اولیه ، منابع طبیعی و منابع کارآمد انرژی را با روش های صحیح فراهم نماییم .
 • ما باید در خصوص مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و شرایط عضویت درانجمن های مرتبط، به تعهدات قانونی خود عمل کنیم.
 • ما ضمن ارائه راه حل های جدید برای تامین نیازهای مشتریان در بازارهای بین المللی ، باید تأثیر آن ها را بر محیط زیست مد نظر قراردهیم .
 • ما باید با اتخاذ رویکرد بهبود مستمر و با استفاده از تفکر ریسک پذیر، کلیه فرایندهای خود را طبق مدیریت سیستم زیست محیطی ، متناسب نماییم.

ما در اپسان و کلیه شرکت های زیرمجموعه ، کارکنان و همکاران را به عنوان مهم ترین دارایی در تمام فعالیت های خود در نظر می گیریم . بنابراین ، با هدف ایجاد آگاهی از ایمنی و بهداشت حرفه ای برای همه کارکنان ، سیستم خود را بطور مستمر بهبود بخشیده و مطابق با اصول زیر عمل می کنیم :

 • کاهش هر نوع ضرر و زیان به پرسنل به عنوان اولویت هدف تجاری همراه با فراهم نمودن محیط کار امن و سالم .
 • ایجاد تطابق با تمامی قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای .
 • سازماندهی فعالیت های آموزشی در زمینه مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای ، با هدف ایجاد و تقویت آگاهی کلیه کارکنان .
 • تبدیل فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای به یک نوع سبک زندگی .
 • تخصیص منابع مالی جهت انجام فعالیت های مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای .
 • تأمین تجهیزات محافظت فردی جهت استفاده در محیط های کاری و اطمینان از استفاده آنها توسط کارکنان .
 • شناسایی عوامل ایجاد حوادث و بیماری های شغلی در مراحل اولیه ، با استفاده از هدف گذاری رساندن حوادث و بیماریهای شغلی به سمت صفر ، و اقدام در خصوص از بین برده کلیه خطرات شغلی .
 • اطمینان از پیروی کلیه کارکنان ، تأمین کنندگان ، کارآموزان و بازدید کنندگان از قوانین OHS .

به منظور اطمینان از به کارگیری این اصول ، انواع خطرها تجزیه و تحلیل شده و بر این اساس ، اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن ریسک های شناسایی شده ، انجام می شوند . جهت کاهش خطرات احتمالی موجود در سیستم ، انواع تجهیزات مورد نظر بررسی شده و کلیه آزمایشات و پایش های دوره ای به موقع انجام می شود .

فعالیت های آموزشی مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای که بصورت سالانه تکرار می شوند، باعث بهبود مستمر، توسعه و آگاهی شخصی کارمندان می گردند.

ما بر این باور هستیم که در شرایط رو به رشد رقابت ، منابع انسانی ، بزرگترین نیروی ما جهت مدیریت رشد و دستیابی به اهداف استراتژیک می باشند . ما اعتقاد داریم که صلح و سلامتی درکار که نتیجه وجود درک و احترام متقابل و نیز وجود محیطی با اعتماد در روابط کاریست ، بر وفاداری و موفقیت حرفه ای کارمندان ما تأثیر گذار بوده و برای حفظ آن ، تلاش بسیار می نماییم .

هدف ما از استفاده از چنین نیروی انسانی اینست كه همیشه در مسیر بهبود و نوآوری بوده و به صورت پویا ، با هدف بهبود مستمر ، به ارزش های اخلاقی خود احترام گذارند . ما متعهد هستیم كه انگیزه و رضایت كارکنان خود را در بالاترین سطح مطابق با قوانین مدیریت منابع انسانی حفظ می كنیم.

فرآیندهای مدیریت انتخاب و تامین منابع انسانی مورد نیاز تمامی شرکت های گروه ما ، با آگاهی از کلیه مسئولیت های اجتماعی و بدون ایجاد هرگونه تبعیض در خصوص دین ، ​​زبان ، نژاد ، جنسیت ، وضعیت مدنی ، ناتوانی جسمی ، منطقه سکونت  و . . .  صورت می پذیرد .

ما کارکنان خود از میان کسانی استخدام می کنیم که :

 • دارای دانش و مهارت هایی هستند که شرایط مورد نیاز شرکت را برآورده می کنند ،
 • پتانسیل های بسیار مطلوبی جهت پیشرفت دارند ،
 • ارزش های پایدار شرکت ما را پذیرفته و به ارزش های اخلاقی شرکت اهمیت می دهند ،
 • با توجه به اصل فرصت های یکسان و برابر ، طبق مقررات مربوط به صنایع سنگین و خطرناک ، سن استخدام ، بالاتر از 18 سال می باشد .

با توجه به چشم انداز جهانی شرکت که به طور مداوم در حال رشد و پیشرفت می باشد ، ما جهت رفع نیازهای منابع انسانی درپست های آزاد شغلی شرکت ، کارکنان موجود را در اولویت قرار می دهیم.

با توجه به وجود سیستم های آموزشی و نیز مدیریت شناخت شایستگی کارکنان که در جهت افزایش شایستگی  شخصی و حرفه ای کارکنان فعالیت می نماید ، ازطریق تغییر مواضع و موقعیت های شغلی در چارت سازمانی به صورت عمودی و افقی ، می توانیم یک مدیریت حرفه ای کارآمد را اجرا نماییم .